ЛОКСМИТ - Специализирани Ключарски Ателиета

header

Аварийни автоключарски и ключарски услуги

services-baner     Уважаеми клиенти,

no10_new

Изисквайте служебна карта на Националния съюз на ключарите в България от всеки, извършващ ключарска услуга в дома или офиса Ви. Това ще Ви гарантира сигурност и професионализъм.

 


Ние казваме НЕ на китайските врати! Вижте защо...


кражби и сигурност1. През последните години се наблюдава все по-често проникване през прозорците.

Нашата фирма е намерила нестандартно решение на проблема и е директен вносител на антивзлом устройства ( охранителни райбери ) за PVC и алуминиеви дограми.

2. При монтирането на СОТ се охраняват прозорците, реагира при разбиване на вратата.

Фирмата е разработила система за монтаж на датчици в бравите, и свързването им към СОТ което предотвратява отварянето им със шперц или с нежелано изваден дубликат.

Ако нямате датчик в бравата, е желателно при всяко задействане на СОТ-а, да се проверява вътре в апартамента, защото е възможно крадците да са отключили вратата, да са влезнали вътре, да са елиминирали датчиците и да са заключили вратата отвътре. Идвайки на обекта, колата на СОТ ще установи, че няма агресия и ще изтълкува сигнала за фалшив, а всъщност крадците ще са вътре. Това би дало възможност на крадците да разполагат с много време за ровене в апартамента и да опитват да отворят домашен сейф. Желателно е когато има решетки, те да са от вътрешната страна на прозорците, за да се задейства СОТ-а при чупене на стъклото, а решетките да спрат крадците до идването на колата на СОТ. Обратния вариант позволява на крадците да изкъртят решетката грубо без да задействат СОТ-а.

3. Фирмата препоръчва периодични консултации и ако е необходимо осъвременяване на бравите.

4. Касова или патронна брава?

От около 1993 до около 2007г. в България се монтираха почти само касови брави. Към днешна дата се счита, че касовите брави са морално остарели, тъй като се отключват от крадците за много кратко време, без да се вдига шум и без да си личи. Трябва да се има в предвид и, че касовите брави са с по-голямо износване и безпроблемната им работа е от 7-8 до 10-12 г. според честотата и начина на ползване. След 2007 г. постепенно се премина към монтиране на патронни брави.

    ВАЖНО: всички вече монтирани касови брави трябва да бъдат подменени с патронни брави, достатъчно сигурни патрони и брони, които да защитават патроните. За удобство производителите на брави вече предлагат аналогови патронни брави, които да заместят вече монтираните касови брави. Подмяната на касова с патронна брава трае няколко часа и  няма никакви щети по самата врата.

5. Отключване на модерна брава:

* Отключване със шперц може да се избегне, като в патронната брава се монтира достатъчно сигурен патрон (над 90 – 100 лв.)

o    Отключване с дубликат, направен без знанието на собственика от негов колега, приятел, съсед, съученик, роднина, майстор, извършващ ремонти в апартамента и др. Примери: кратко изчезване на ключа в службата, на училище или на празненство; даване за временно ползване на съсед или роднина, забравяне на ключа от външната страна на вратата, изпускане на ключовете в района на сградата и др. Може да се предотврати като се използва патрон, при който ваденето на дубликат на оригиналния ключ става само от собственика, лично с представяне на картата на патрона и личната карта на собственика. Ваденето на такъв ключ става само в оторизирани ключарски ателиета и всеки изваден дубликат се записва в специален дневник за отчет.

o    Отключване с дубликат, направен без знанието на собственика от служител на фирмата, произвела вратата, може да се предотврати при използването на патрон с контролирано вадене на дубликати и карта на която е упоменато с колко ключа е патрона.

o    Открадване на ключове заедно с документи, на които е написан адреса на собственика.

o    При най-малко съмнение за изваден нежелан дубликат патрона трябва да се подмени, прекодира или прибави нова допълнителна брава, а в краен случай може да се разчита на аларма или СОТ, ако има такива. Трябва да се има предвид, че повечето модерни брави са доста трудни за отключване, но лесно биха били преодолени при небрежно отношение от страна на собственика и членовете на цялото семейство.

o    Проникване през прозорец и отключване отвътре с ключ, който е оставен на видно място в жилището – предотвратява се с включване на СОТ.

o    Тристранна патронна брава за врата може да бъде блокирана от брава предназначена за сейф, която е с асиметричен глух ключ и много по трудно би се отворила с шперц.

6. Топка или дръжка от външната страна на вратата?

Топките могат да бъдат активни и пасивни. Активните топки отварят вратата. Пасивните топки не отварят вратата, а вратата се отваря само с ключа. Клиент би поръчал активна топка, вместо дръжка само заради външния вид - дизайна. Отварянето с активна топка вместо с дръжка е по-трудно, защото дръжката има по-голямо рамо, отколкото топката, която е кръгла. Пасивните топки могат да стоят на стандартното място срещу дръжката или в страни от стандартното място и бравата. Когато стоят в страни от бравата, през вратата минава шпилка, а от вътрешната страна на вратата на шпилката се навива месингова шапчица /гайка/. Такава топка е топка “Блиндо“ и др. Пасивна топка, монтирана встрани от бравата се счита за по-сигурна от нормалната, защото дори и крадецът да я махне, няма достъп до бравата. Ако крадецът махне топка, монтирана през бравата, може на ръка да прибере петлето и да влезе, ако не е заключено, а е само затворено (хлопнато). Топка “Изи – Карола“ може да бъде само пасивна. /Дупчим я и я хващаме с 2 рапидки допълнително от оригиналното/ Топки: “Викториян“, “Сфера“ и “Арес“ могат да бъдат активни и пасивни. Когато има гумени уплътнения и вратата е с топка, тя се отваря с по-голямо усилие. За намаляване на усилието при отваряне на врата с топка трябва вратата да се ПРИДЪРПА НАВЪН, когато тя се отваря навътре към апартамента, и да се НАТИСНЕ НАВЪТРЕ, когато вратата се отваря навън към стълбите. Точно в момента на придърпването или натискането се завърта и ключа.

Предимства при топки:

a.     когато е офис: клиент може да излиза сам от офиса, но за да се влезне трябва да се позвъни.

b.    може да се излезе от апартамента за кратко, без да се заключва /до мазето, колата, съседи и др./.

c.   когато вратата е под наблюдение може да не се заключва, но не трябва да се оставя така, когато се спи, слуша се силно музика и др.

d.    ако човек забрави да заключи когато излиза, все пак топката пречи да се влиза безпрепятствено.

e.     ако се сложи топка (активна) и от вътрешната страна, това не позволява малко дете или куче да излезе само, когато не е заключено.

Недостатъци при топки:

f.      по-трудно отваряне, с повече сила и дори използването и на двете ръце.

g.     ако човек си забрави ключа, когато излиза, за да влезне трябва да вика ключар или да чака друг член на семейството, за да отвори с друг ключ.

7. Врата с праг или без праг?

Вратите могат да бъдат без праг и с праг. Праговете могат да бъдат от 5 мм до 10-20 см., като най-често, когато вратата се отваря навътре прага е висок 2 см., а когато вратата се отваря навън е 3см. Праговете могат да са изработени от винкел, профил или автоматични. С изключение на автоматичния праг всички други прагове влизат в цената на вратата. Когато вратата има праг /с изключение на автоматичния/ тя има и фалц отдолу. Фалца е перото, което стърчи от вратата и се удря в прага, като по този начин уплътнява между вратата и настилката. Много конкурентни фирми изработват вратите без фалц и праг отдолу. Почти всички дървени врати са без фалц и праг отдолу. Когато няма фалц отдолу между вратата и пода остава дупка /процеп/ около 5мм през която духа, чува се, може да навлезе течност при миене, наводнение и др. Когато има праг, той заздравява касата, тя става затворена /с четири страни/. Когато има праг и бравата е тристранна, долния шиш влиза в прага, а не в настилката, така че не се налага да се дупчи настилката при което може да се счупи плочка. Праговете /с изключение на автоматичния/ трябва да се прескачат, може да спъне човек, да затрудни преминаването на количка и др. Когато вратата се отваря на вън и няма праг /и фалц/ пред вратата – от вън не може да се сложи изтривалка. Автоматичният праг уплътнява само когато настилката под затворената врата е без бобуна или вдлъбнатина, като може да не е съвсем хоризонтална. При използването на автоматичен праг в двата края на вратата остават малки неуплътнени дупки.

8. Външна или вътрешна врата?

При врата, която се отваря към апартамента е по-удобно да се рита, да се разпъва с крик между отсрещната стена и вратата, да се разпъне с крик касата в ляво и в дясно, за да изпаднат заключващите елементи. Врата, която се отваря навън – да се отрежат или изкъртят пантите, като обикновено това е свързано с необходимост от ток и с вдигане на шум. Препоръчва се пантите да бъдат с достатъчен външен диаметър - φ 22 - φ 26, с достатъчна дебелина на мъжкото и с достатъчна дебелина на стената на женското, както и достатъчна дължина на пантата като цяло за по-дълъг шев (заварка). Пантата трябва непременно да е заварена и от двете страни, за да не може да се откърти с щанга. За предпазване на пантите от срязване или къртене може да се сложат статични шипове. При по-тежки врати може да се сложи трета панта. Ако тя е монтирана не в средата, а в по-горния край, носи повече товар, но се губи от естетиката (симетрията).

9. Къртене и разбиване на блиндирана врата.

o    При външна врата би било добре от страната на бравата да има стена (може да бъде създадена изкуствено за целта), под прав ъгъл спрямо вратата. Такова разположение няма да позволява да се използва дълъг лост.

o    При монтирането на декоративни первази, по възможност метални, и ограничаването на луфта между перваза и фалца на вратата до няколко милиметра, се намалява възможността за използване на щанга;

o    Споделяме мнението че, фалца на вратата не трябва да бъде много здрав, тъй като никоя брава не би издържала на много дълъг лост, ако цялото усилие се концентрира върху нея. Нашето мнение е, че фалца, вратата и касата трябва да са по-скоро леко пластични и податливи, отколкото много здрави, за да приплъзват на усилието, а не да го концентрират върху бравата.

o    С монтирането на парче метал (за предпочитане закален), пред заключващия елемент на бравата, на врата, която се отваря навън, се изключва възможността да се удря с чук срещу заключващите елементи.

o    При тристранни брави горния и долния шиш може да бъде направен двоен или троен за по-голяма устойчивост на къртене с щанга.

o    Желателно е ламарината от външната страна на вратата да е поне 2 мм. Според нас не е нужно цялата врата да е от много дебела ламарина, но може пред бравата да се подсили с още 2 мм.

· Използването на брава с хубав патрон /около и над 100 лв./ изключва отварянето с шперц, но монтирани самостоятелно патроните подлежат на чупене, изтегляне и разпробиване. За да се избегне този недостатък е необходимо патрона да е защитен с масивна бронировка.

* След известно усилие и време крадците биха могли да отстранят бронята и да счупят патрона, затова препоръчваме брави, които блокират след отстраняване на патрона при заключено положение.

* Бравите имат слаби точки, разпробиването на които води до отваряне. Препоръчваме монтирането на закалени планки, които допълнително ще забавят крадците.

· Продават се малки преносими горелки, които лесно биха прорязали дори и 4 – 6 мм ламарина. Залепването на MDF пред ламарината затруднява рязането.

10. Обезопасяването на тавани, мазета и вили е голямо предизвикателство, тъй като там обикновено може да се вдига шум и да се разбива дълго време. За сметка на това позволява по-груби решения. Предлагаме монолитни масивни катинари, чиито корпуси позволяват да се заварят директно за вратата или касата, а така също изцяло покриват планката, в която се заключват. Два такива катинара биха отказали доста амбициозни крадци. Тъй като много често стените на мазетата и таваните са много тънки и слаби, препоръчваме касата да продължава от плочата на пода до плочата на тавана. Добре би било да се монтират метални первази, които да затруднят използването на щанга.

11. Не е добре когато има междинна, плътна, лошо заключена врата между стълбите и здравата врата на апартамента. Това позволява на крадеца бързо и лесно да премине през междинната врата и да я използва за параван, докато разбива основната врата. Междинната врата му осигурява възможност за дълга и прецизна работа по отключването на основната врата.

12. Добре е да се използват аларми и други приспособления, които да реагират при взлом, като включват сирена, пускат силно музика, набират телефонни номера на съседи и познати, обявявайки за взлома, и подаващи сигнал на собственика. По възможност част от вътрешните врати на апартамента могат да бъдат метални и сравнително добре заключени. Това би ограничило и разпространяването на пожар между стаите. Съвременните метални врати биха могли да не се различават по външен вид от интериорните врати, но да осигуряват горепосочените предимства.

13. Умишлено повреждане на бравата – саботаж:

Всяка брава би могла да бъде развалена посредством пъхането на клечки, лепила и други. За да се избегне това предлагаме да се монтира броня, чийто отвор за ключа стои затворен и се отваря със специално магнитче. Затварянето на отвора за ключа трябва да се прави и когато хората са в жилището. Магнитчето наподобява на ключодържател и не затруднява особено при носенето му. Отварянето от ключар на една тристранна и една блокираща брава би струвало няколкостотин лева. Тяхната подмяна също би струвала няколкостотин лева.

14. Идеалното заключване: монтирането на една посредствена врата със сравнително проста брава от външната страна и монтирането на по-сериозната врата и брава от вътрешната страна. Предимства на това разположение:

o    Недоброжелател може да повреди само евтината брава.

o    Крадец не може да види и да се подготви за по-голямото препятствие.

o    Задействане на алармата още на първата врата.

o    По-голяма сигурност.

o    По-голяма звуко- и топлоизолация.

o    Ограничаване достъпа на определени лица в определени периоди.

o    Възможност за ремонтиране и освежаване на която и да е от вратите и бравите не на място, а в специализирано ателие, като в това време собственика може да си заключи апартамента с втората врата.

o    Здравината на касата между двете метални вратни може да се използва за укритие при земетресение.

o    Двете метални врати биха предпазили до голяма степен от изстрел и взрив.

15. Желателни характеристи на блиндирана врата, според нас:

o    Поне 1.8 мм ламарина от външната страна.

o    Достатъчно оребряване от здрав материал, а не само от сгъната ламарина.

o    Достатъчно дебели панти Æ 22 – 26 мм.

o    Ако вратата се отваря навън, шишовете да са предпазени от директно чукане срещу тях.

o    Масивна многоточкова брава с здрави шишове.

o    Сериозен патрон с контролирано вадене на дубликати.

o    Броня, пазеща патрона от чупене, разпробиване и изтегляне.

o    МДФ или ПДЧ върху ламарината за затруднено рязане с горелка.

o    СОТ с датчик в бравата за ограничаване времето на агресията върху вратата, срещу отключване с шперц, откраднат ключ или нежелано изваден дубликат, проникване през прозорец. 

 

Контакти

"Локсмит" ЕООД извършва ключарски услуги. Можете да ни намерите на:
  • Адреси: гр. София, бул. Братя Бъкстон 37; кв.Лозенец, ул. Цветна градина 27-29
  • Телефони: +359 (2) 963 00 66; 0888 81 39 49; 0888 41 92 88
  • Имейл: locksmith.eood@gmail.com